1. HP5V系列斜盘轴向柱塞

   应用于高压开式系统
   额定压力320bar,最大压力350bar
   排量:28,45,75,85 ,105 cc/rev

   HP3V系列斜盘轴向柱塞

   为行走机械而设计的开式柱塞泵
   额定压力350bar,最大压力400bar
   排量:80,125,140 cc/rev

   HP3V-D系列轴向柱塞双泵

   额定压力:350 bar
   最大压力:400 bar
   排 量:75×2 cc/rev , 212×2 cc/rev

   V90N斜盘轴向柱塞变量双泵

   用于开式回路重载工况
   额定压力380bar,峰值压力420bar
   排量:130x2 cc/rev , 180x2 cc/rev

   HP3G系列斜盘轴向柱塞

   应用于闭式回路静液压传动
   额定压力350bar,最大压力385bar
   排量:46 cc/rev